Basın Sektörü Web Tasarımı
Basın Sektörü Web Tasarımı


Basın Sektörü Web Tasarımı

Günümüzde en çok telaffuz edilen kavramlardan biri olarak medya; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda medya kitle iletişiminde gerekli araçlarla bu hizmeti sunan yapının bütününü ifade ettiği gibi bu iletişimin gerçekleştiği ortamın bizatihi kendisini de ifade etmektedir.Gelişim süreci içerisinde kitle iletişim araçları öncelikle haber alma ihtiyacına binaen ortaya çıkmış olduğundan medyanın da genel olarak bu yönde şekillendiğinden bahsetmek mümkündür. Bununla birlikte özellikle belli alanlara yoğunlaşmış dergilerin ortaya çıkması haberin yanında görsel veya sanatsal bilgilinin aktarılması açısından medya teriminin anlamsal alanını genişletmiştir. Buna bir de işitsel ve görsel iletişim araçlarının da eklenmesi neticesinde medyanın artık sadece bir haber alma vasıtasının ötesinde işlev görmesini sağlamıştır. Bugün için de medyanın yine haber verme/haber alma ekseninde geliştiği söylenebilirse de artık medya bir bilgi alışveriş ve eğlence alanı olma özelliğini de kazanmıştır.

Gelişmekte olan ülkemizde böyle bir sektöründe gelişmiş ve hala gelişmeye devam etmesiyle birlikte firma artışları da kaçınılmaz olmuştur. Firmaların artmasıyla sektörde rekabet ortamıda yaratılmıştır. Sektördeki rekabet ortamında firmalar rekabet üstünlüğü yaratmak için çeşitli sektörlerden yardım alarak markalaşma yolundaki adımlarını hızlandırabilirler. Bu sektörde rekabet üstünlüğü yaratacak en verimli sektör ise web tasarım sektörüdür.Web sitesi, belirli bir konu ya da içerik hakkında bir araya getirilmiş bir bilgi derlemesidir. İyi bir web tasarımı ancak tekil web sayfalarının anlamlı bir şekilde bir araya gelmesiyle sağlanabilir. Web sitesi tasarımı ve geliştirmesinde bir çok farklı süreç birlikte ele alınmalıdır. Bu esnada süreçlere atfedilen önemlilik dereceleri amaca göre farklılık gösterebilir.

Web tasarım, günümüzde kullanılan reklam araçlarından bir tanesidir.Ama hem maliyeti açısından hemde günümüzün erişim ağı internet olduğu için en çok tercih edilen reklam seçeneğidir.İnternet ortamında bireysel veya kurumsal olarak yer almanın yolu ise web tasarım ve yazılım çalışmaları yapmakla mümkündür.İnternet de bulunmak, hedef kitleye ulaşmak firmanız açısından önemlidir. Sektörünüzde kurumunuzun iyi bir marka olabilmesi açısından hemde daha fazla prestij sahibi olabilmeniz için internet sayfasının tasarımı çok önemlidir.Rahatlıkla ulaşabilmenin yanında sitenizin kolay kullanılabilir olması gerekmektedir çünkü insanlar zor ve anlaşılması güç sitelerle uğraşmak istemez.Bu nedenlerden dolayı bizler EUROMEDYA ekibi olarak sizlere kolay kullanılabilir ve estetik açısından göze hitap eden site sahibi olmanızda yardımcı olmaktan büyük keyif duyarız.