HEMEN TEKLİF ALIN

Kurumsal Kimlik Tasarımı Fiyatlarımız

10 Mayıs 2019 - 09:31

Kurumsal Kimlik Tasarımı Fiyatları

Ana tasarımı onaylanmış ve uygulanmış işlerin (renk - görsel) versiyonları / uyarlamaları için uygulama bedelinin % 50`si ödenir.

Listedeki "tasarım" ücretleri sadece tek bir mecradaki (her bir gazete, her bir dergi, her bir televizyon, her bir radyo, her bir sinema, her bir açıkhava sözleşmesi ayrı mecra anlamındadır) yayın / kullanımları içindir. Birden fazla mecradaki yayın / kullanım halinde ödenecek ücret taraflar arasında ayrıca belirlenir.

İş başında %50 avans alınır. Tasarımı onaylanmış, ancak uygulanmayan işler için tam ücret ödenir. Alternatifli istenen işler için, uygulanan tasarım bedelinin % 50`si ödenir.

Tanıtım süreci içerisinde yapılması planlanan diğer çalışmalar ayrıca fiyatlandırılacaktır.

Tanıtım süreci içerisinde kullanılacak mecra çalışmaları ve yayın bedelleri için ...... € tahmini bütçe ayrılması gerektiğini düşünüyoruz.

Ajans Hizmet Payı %10 ilave edilecektir.